Liên hệ với chúng tôi / Phương thức liên lạc duy nhất

Biểu mẫu này nhằm mục đích hỗ trợ các yêu cầu của bạn. Vui lòng xem xét cẩn thận các lựa chọn. Các thông tin trong biểu mẫu sẽ giúp chúng tôi trợ giúp bạn theo cách thích hợp nhất.

Vui lòng điền vào biểu mẫu bằng tiếng Anh. Nếu gặp khó khăn khi sử dụng tiếng Anh, bạn có thể sử dụng Google Dịch hoặc các công cụ dịch thuật khác.

Bạn cũng có thể tìm thấy trả lời cho nhiều câu hỏi trong Câu hỏi thường gặp
By submitting this form, you understand that we will process all information provided in accordance with our Privacy Policy for the purpose of fulfilling your request and for further communication.
By submitting this form, you are providing us with your digital signature, which is as legally binding as your physical signature, confirming that you are the person who has submitted this notice to us and that you accept all rights and obligations that may arise as a result of submitting this notice.